تامین و توزیع کود اوره شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین 25 تن کود اوره در شهرستان گرمسار خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

این مقدار کود برای یک کارگزار در شهرستان گرمسار ارسال شدهامید است که با استفاده به موقع از کود شیمیایی راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید