تامین کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی اوره برای شهرستان تویسرکان استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره از مبادی، به مقصد شهرستان تویسرکان، در تاریخ 11 مرداد ماه سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی اوره تامین شده برای شهرستان تویسرکان، بر اساس سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید