تامین کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی اوره برای شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره به مقصد شهرستان نهاوند، در تاریخ 13 مرداد ماه سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان نهاوند، برای کشت های پائیزه و بر اساس سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید