بازدید

بازدیدبه منظور بررسی روند توزیع کود شرکت تعاونی تولید گمیشان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمیدهزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان،  از  بازدیدبه منظور بررسی  روند توزیع کود شرکت تعاونی تولید گمیشان کشت خبرداد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید