کشتی بهدخت

پایان بارگیری کشتی بهدخت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

بارگیری محموله کود شیمیایی اوره کشتی بهدخت در بندر عسلویه به پایان رسید و کشتی راهی بندر تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید