تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر اهرم شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید