کشف دو واحد تولیدی کودهای غیر استاندارد در شهرک صنعتی اشتهارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

در راستای نظارت و کنترل و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه کودهای کشاورزی، کمیته نظارت و کنترل استان در پایش های ادواری در شهرک صنعتی اشتهارد شناسایی و با هماهنگی مقام محترم قضایی نسبت به پلمپ دو واحد تولیدی کودهای غیراستاندارد اقدام گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید