تخلیه 200 تن کود کلرور پتاسیم فسفات کارون

تخلیه 200 تن کود کلرور پتاسیم فسفات کارون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

مقدار 200 تن کود کلرور پتاسیم تولیدی شرکت فسفات کارون در انبارهای کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد تخلیه گردید. به گفته حمید رضا جاریانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، این کود پس از انجام نمونه برداری و اخذ تائیدیه آماده توزیع به بهره بردارن محترم می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید