بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از انبارهای سم و کود

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از انبارهای سم و کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد بازدیدی از انبارهای کود و سم استان بعمل آورد. طی این بازدید نحوه توزیع کودها و سموم  مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بازدید حمیدرضا جاریانی از نزدیک در جریان مشکلات فنی و مسائل و مشکلات کارکنان قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید