نمونه برداری از کود کلرور پتاسیم فسفات کارون

نمونه برداری از کود کلرور پتاسیم فسفات کارون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

نمونه برداری از کود کلرور پتاسیم تولیدی شرکت فسفات کارون صورت گرفت. به گفته مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد این نمونه برداری با حضور کمیته نمونه برداری استان انجام شد. گفتنی است میزان 200 تن کود کلرور پتاسیم چندی پیش در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تخلیه گردیده بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید