بازدید از مرکز ملی ذخائر ژنتیک ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

جناب آقای مهندس سلیمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به همراه معاون تحقیقات آقای مهندس دستور و آقای مهندس شفیعی کارشناس آزمایشگاه کودهای زیستی مرکز دوشنبه 06/12/1397 از مرکز ملی ذخائر ژنتیک ایران واقع در پارک علم و فناوری کمالشهر استان البرز بازدید کردند.

در این بازدید دکتر مشتاقی مدیر عامل شرکت دانش بنیان زیست فناور البرز و مسئول واحد cell bank مرکز ملی ذخایر ژنتیک ایران  توضیحاتی در خصوص بانک های زیستی، بخش ها و فعالیت های آنها ارایه کرد.

وی اظهار کرد: در این مرکز حدود 4400 میکروارگانیسیم میکروبی در 7 جنس شناسایی و شناسنامه دار شده و همچنین تعداد 67 میکروارگانیسم جدید بومی برای اولین بار در دنیا و با گونه های ایرانی  نیز شناسایی و به ثبت رسیده است.

گفتنی است در خلال این بازدید در خصوص ایجاد زمینه های همکاری، تبادل اطلاعات و استفاده از توانمندی های طرفین مورد تاکید قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید