اجرای طرح پایش نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

اجرای طرح پایش کود و نهاده های کشاورزی و کنترل کارگزاران در شهرستان خمینی شهر استان اصفهان برگزار گردید .

در اجرای این طرح کلیه کارگزاران و توزیع کنندگان انواع کودهای شیمیایی با ارز دولتی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید