کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی اوره برای شهرستان بهار استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 125 تن کود شیمیایی اوره از مبادی، به مقصد شهرستان بهار، از تاریخ 14 لغایت 17 مرداد ماه سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی اوره تامین شده برای شهرستان بهار، بر اساس سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید