توزیع 718 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزار بخش خصوصی(یداله آراسته) شهرستان خنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در سال 1399 از مجموع 1292 تن کود شیمیائی خریداری و حمل شده به شهرستان خنج مقدار 718 تن به مقصد کارگزار بخش خصوصی آقای یداله آراسته  حمل گردید.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: با توجه به ارزیابی عملکرد توزیع نهاده های کشاورزی سال 1399 شهرستان ها در سال جاری، 34% از کودهای شیمیائی توزیعی سالانه در سطح استان توسط بخش خصوصی صورت پذیرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید