تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه:

در راستای اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و تهیه و تدارک به موقع کودهای شیمیایی، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه, از عملکرد مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در رابطه با تهیه و تدارک کودهای شیمیایی تقدیر و تشکر کرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید