تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 99.920 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری شهرستان اردبیل آقای لطف اله نامور در تیر ماه سال 1400 جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید