کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان رزن استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 15 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل از انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به مقصد شهرستان رزن، در تاریخ 23 مرداد ماه سالجاری حمل و در انبار شرکت خدمات کشاورزی حسین مرتضوی، از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید