اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  65  تن  کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان محمودآباد در  4 ماهه سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

 کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع تعاونی روستایی پیام  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان محمودآباد توزیع شد