تخصیص کود اوره از مبادی به استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تخصیص 500 تن کود اوره به استان کردستان از مبداء پتروشیمی عسلویه خبر داد. 

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

  به منظور توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال 1400، میزان 500 تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی عسلویه به این استان تخصیص داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید