ذخیره ساز ی بیش از 16800 تن انواع کودیارانه ای دراستان کرمان جهت کشت پاییزه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،در مصاحبه با روزنامه های محلی استان از ذخیره سازی 16804 تن انواع کودهای یارانه ای درانبارهای تحت پوشش شمال استان کرمان خبرداد.

مهندس قاسمی ضمن تبریک هفته دولت گفت:11996 تن کود ازته،1243 تن کودفسفاته،3565 تن کود پتاسه،موجودی انبارهای استان می باشد که باتوجه به موجودی انبار و تخصیص های صادره ازمبادی،هیچگونه کمبودی درتامین کود موردنیاز استان وجود ندارد.

قاسمی افزود:ازابتدای سال زراعی،اول مهر ماه 1399،تاپایان مرداد سال جاری، 45224 تن کود ازته،1686 تن کودفسفاته و 1144 تن کودپتاسه بین کشاورزان استان ازطریق شبکه کارگزاری توزیع شده است.

مهندس قاسمی در ادامه اعلام کرد:کشاورزان می توانند به مراکز خدمات مربوط مراجعه وبا صدور حواله الکترونیک،نسبت به دریافت کود مورد نیاز خود از نزدیکنترین کارگزاری اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید