تامین کود برای تولید 83 هزار تن ارقام محلی برنج در محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای تولید 83 هزار تن رقم محلی برنج در شهرستان محمودآباد  استان مازندران خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده برای تولید ارقام محلی برنج شامل کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید