بازدید مسئول امور کود شرکت از انبار سازمانی کود برازجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

مسئول امور کود شرکت، در مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ به منظور بررسی ذخیره سازی، توزیع بهینه و موجودی کودهای شیمیایی از انبار سازمانی برازجان بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید