تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر بردستان شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر بردستان شهرستان دیر مورخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید