تامین کود برای 62 هزار و 702 هکتار ارقام پرمحصول برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 62هزار و 702 هکتار ارقام پرمحصول برنج در استان مازندران خبرداد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای کشت ارقام پرمحصول برنج شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید