مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از تامین بیش از144 هزارتن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در سال97 خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان،

گفت گویی با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان انجام شده است که از نظرتان می گذرد: حمید هزار جریبی  با بیان این که در سال97، شاهد  فراز و نشیبهایی فراوانی در بخش کشاورزی بودیم که می تواند نقاط  عطفی در نظام کشاورزی استان باشد. خوشبختانه در سایه عواملی چون بارندگی مناسب، تلاش وافر کشاورزان، توام با اقدام مناسب، برنامه ها و سیاست گذاری مطلوب سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و همت و کوشش مسئولان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، در تامین، تدارک و توزیع کود شیمیایی سالی پر خیر و برکت در بخش کشاورزی بودیم و به حق تلاش همه  کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، شایسته تقدیر و تشکر است و اجر معنوی فراوانی به همراه خواهد داشت.

حمید هزار جریبی از تامین بیش از144 هزارتن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در سال97 خبر داد که که در مقایسه با گذشته که135 هزارو109 تن بوده است رشد داشته است و درادامه افزود: بیش از33 هزارتن کود فله در انبار های شرکت و کارگزاران کیسه گیری و  در اسرع وقت به انبار مقاصد حمل گردید و این شرکت همواره کوشیده است با هماهنگی و پیش  بینی های لازم، کود های مورد نیاز کشاورزان را طبق برنامه های تعیین شده معاونت بهبود تولیدات گیاهی در جدول برش  شهرستانی توزیع نماید که با لطف خداوند این توفیق حاصل شده است در خاتمه افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اتکا به  توانمندی های فنی، بازرگانی و خدماتی ، افتخار دارد که در راه خدمت به شریف ترین قشر زحمت کش یعنی کشاورزان عزیز، به گونه ای عمل کند که با تهیه و توزیع به موقع نهادها، اطمینان خاطری برای کشاورزان گرانقدر در سال زراعی جدید به ارمغان بیاورد تا در پرتو این تلاش و همت، افق های روشن تری در آینده کشاورزان  استان ترسیم شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید