کود باغات چای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام کرد تاکنون بیش از 50% کودهای کشاورزی مورد نیاز بخش چای استان تامین و توسط کارگزاران نهاده های کشاورزی استان بین چایکاران توزیع شده است امید واریم مابقی آن طی زمان باقی مانده برای تغذیه باغات چای تامین و توزیع گردد.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید