جلسه برنامه ریزی و هماهنگی با پیمانکار پایانه فله خشک اداره کل بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ 22/12/97 روز چهارشنبه جلسه ای با حضور آقای مهندس استاد مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و سرکار خانم رستمی مدیر محترم شرکت امید پارس ، آقای بنی نعیم مدیر محترم شرکت هرمزگان کاران بندر ، آقای کمالی رئیس محترم ترمینال فله ، آقای ماشینی رئیس محترم مهندسی و عمران امید پارس ، آقای کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان و آقای جعفر پور مسئول حمل و نقل استان در دفتر مدیریت استان جهت ارائه خدمات و همکاری بهینه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید