کشتی آونگ 22 هزارتن کود اوره بارگیری نمود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

کشتی آونگ که در تاریخ 97/12/20 رإس ساعت 15:30 در اسکله پتروشیمی عسلویه پهلودهی گردیده بود تاکنون 22 هزارتن کود اوره بارگیری نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید