انبارگردانی انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
عملیات انبار گردانی و موجودی برداری از انبار های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با حضور کارشناسان اعزامی از دفتر مرکزی هم اکنون در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید