تدارک کودهای غیر یارانه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در پنج ماه سالجاری بیش از 80 تن انواع کودهای شیمیایی تفاهم نامه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید