مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تولید کودهای فسفاته در کشور به 300 هزار تن افزایش خواهد یافت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و به نقل از مهندس حمید رسولی مدیرعامل و مجری طرح خودکفایی کشور درکودهای کشاورزی:

مطابق برنامه ریزی به عمل آمده و با انعقاد 7 فقره قرارداد جدید با تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته، تعداد قراردادهای منعقده برای تولید این نهاده استراتژیک در کشور به 29 قرارداد با ظرفیت 300 هزارتن افزایش یافت.

در ادامه مهندس حمید رسولی اظهار نمودند که درسال جاری تا پایان مردادماه 22 فقره قرارداد با ظرفیت 270 هزارتن با تولیدکنندگان داخلی برای تولید و تحویل کودهای فسفاته منعقد نموده بودیم که در ادامه این روند و پس از طی تشریفات قانونی در هفته جاری تعداد قراردادهای مذکور به 29 فقره با ظرفیت 300 هزارتن افزایش یافت. در همین ارتباط مهندس حمید رسولی اعلام نمودند که کشور تا سال های اخیر تقریبا تمام نیاز خود به کودهای فسفاته را از محل واردات تامین می نمود، لیکن با برنامه ریزی مناسب برای همکاری در احداث کارخانجات جدید تولید کودهای فسفاته و هم چنین تامین مواد اولیه برای آن ها، مقدار واردات این محصول از خارج از کشور به حداقل ممکن خود کاهش یافت به گونه ای که در سال 1399 در مجموع (7) درصد از کودهای شیمیایی تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از محل واردات تامین گردید.

مهندس رسولی اقدامات انجام شده در تولید و خودکفایی کودهای فسفاته طی یک سال و نیم اخیر را کم سابقه و بسیار مثبت ارزیابی نموده و در پایان اعلام داشتند که با هدف گذاری بعمل آمده و در چارچوب برنامه خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی انشاءالله کشور در 2 سال آینده به طور کامل در تولیدکودهای فسفاته خودکفا خواهد شد.

همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرگزاری ایرنا: تولید کودهای فسفاته به ۳۰۰ هزار تن افزایش می یابد

روزنامه اطلاعات: تولید کودهای فسفاته به ۳۰۰ هزار تن افزایش می یابد

خبرگزاری صدا و سیما: تولید کود‌های فسفاته کشور به ۳۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد

آریاتریدر: افزایش تولید کودهای فسفاته در کشور تا مرز 300 هزار تن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید