انبارگردانی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

عملیات انبار گردانی پایان سال 97 توسط نمایندگان اعزامی از مرکز ( آقایان میری و فدایی ) و گروه انبار گردانی استان از تاریخ 97/12/23 شروع و در پایان روز مورخ 97/12/24 با موفقیت به اتمام رسیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید