راستی آزمایی دریافت کود توسط کشاورزان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور نظارت و راستی آزمایی بر توزیع کود توسط کارگزاران و دریافت کود توسط کشاورزان در مرداد ماه سالجاری بصورت تصادفی با 200 کشاورز بصورت تصادفی تماس تلفنی برقرار شد. گزارش های رصد و پایش توزیع کودهای یارانه ای در استان بصورت  هفتگی به ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان قم ارسال میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید