نمونه برداری و کنترل کیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در مرداد ماه سالجاری بمنظور کنترل کیفی بر فرآیند تامین نهاده های کشاورزی از تمامی محموله های کود تولید پتروشیمی، کودهای وارداتی و تعداد 3 نمونه از محموله کودهای تولید داخل در انبار مرکزی شرکت، نمونه برداری شده و به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج جهت آزمایش فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید