" تامین و توزیع 818 تن کود کشاورزی NPK در سال زراعی جاری از طریق کارگزاری اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان تالش استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 818 تن انواع کودهای کشاورزی NPK از طریق کارگزاری اتحادیه شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان تالش در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی اتحادیه شرکت تعاونی روستائی در شهرستان تالش در جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران (زراعی و باغی) حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید