به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی همدان:

گردهمايی تبليغی، ترويجی و آموزشی در 9 شهرستان استان همدان برگزار شد.

مشروح گزارش گردهمايی ها در شهرستان های همدان، رزن، بهار، تويسركان، فامنين، ملاير، اسدآباد و كبودرآهنگ عبارت است از:

1-شهرستان رزن     
  گردهمائی تبلیغی ، ترویجی و آموزشی این مدیریت در شهرستان رزن در مورخه با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان رزن ، معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  رزن برگزار گردید . در ابتدای جلسه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، ضمن خیر مقدم آقای مهندس ترکمان معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  رزن  به حضار ، در رابطه با تغییر الگوی کشت ، استفاده از محصولات کم آب بر و کشت دانه های روغنی و استفاده از نهاده های با کیفیت صحبت نمودند .

در ادامه جلسه آقای مهندس فضلی ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رزن در برگزاری این گردهمائی  به روند توسعه کشت دانه های روغنی در کشور و استان پرداخته و اقدامات انجام شده در این راستا را مطرح نمودند .

ایشان با اعلام آمادگی شرکت جهت تهیه و تدارک نهاده های با کیفیت مورد نیاز کشاورزان ، از جمله سم و بذر و سبد کودی (شیمائی ، آلی ، زیستی و ریزمغذی )  ایشان را به خرید نهاده های مورد نیاز از مبادی مطمئن از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توصیه نمودند و بر مصرف انواع نهاده های با کیفیت در راستای تولید محصولات پایدار در بخش کشاورزی تأکید نمودند و همچنین به مدیریت بحران آب اشاره داشته و لزوم حرکت به سمت محصولات کم آب بر از جمله دانه های روغنی جهت تحقق این امر مورد توجه قرار دادند .  

ایشان در بخش دیگری از جلسه درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی در جهت رفع نگرانی ها و نیازهای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی  اشاراتی داشتند.

همچنین برنامه های آموزشی تدارک دیده شده جهت کارگزاری ها ، عاملین و کشاورزان عضو باشگاه و تولیدکنندگان در راستای افزایش توان علمی و عملی این عزیزان را مورد تأکید قرار داده و در پایان با توجه به موارد مطروحه به سوالات حضار پاسخ های لازم ارائه گردید. 

2-شهرستان بهار

  گردهمائی  این مدیریت در شهرستان بهار با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بهار ، معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهار برگزار گردید.

در ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، آقای مهندس اکبری معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهار ضمن خیر مقدم به حضار در جلسه به طرح مسائل مربوط به کشت دانه های روغنی و بررسی مسائل  مربوط به آن پرداخته و کشاورزان را به خرید از مبادی مطمئن از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مصرف انواع نهاده های با کیفیت در راستای تولید  محصولات با کیفیت در بخش کشاورزی توصیه نمودند . در ادامه جلسه آقای مهندس بحیرایی ، معاون فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهار در برگزاری این گردهمائی نسبت به تأمین به موقع نهاده های کشاورزی با کیفیت مورد نیاز کشاورزان در شرکتخدمات حمایتی کشاورزی  اشاره داشته و در زمینه دانه های روغنی و رویکرد شرکت به سمت  کشت دانه های روغنی اشاره نموده و اقدامات انجام شده در این خصوص را بیان نمودند . 

وی به آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به ارائه انواع کود شیمیائی ، زیستی ، آلی با کیفیت و مرغوب در سبد جدید کودی  پرداختند و با بیان لزوم استفاده از کودهای با کیفیت و سایر نهاده هایی چون سم و بذر از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توصیه های لازم را ارئه نمودند . 

در بخش دیگری از سخنان آقای مهندس بحیرایی درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی اشاراتی داشته و به پروسه روند تولید بذر غلات و نحوه بوجاری در این شرکت پرداختند . 

3-شهرستان تویسرکان

 گردهمائی این مدیریت با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان، معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان  برگزار گردید.    
در ابتدا پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، آقای مهندس اکبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان در رابطه با رویکرد جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ارائه و توزیع کودهای جدید در سبد کودی صحبت نمودند و بیان داشتند که با مصرف انواع نهاده های با کیفیت در راستای تولید پایدار کشاورزی می توان به محصولات قابل قبول در بخش کشاورزی رسید . همچنین توصیه های فنی لازم در جهت استفاده از آزمون خاک و برآورد نیاز واقعی گیاه به نوع و میزان کودهای مورد نیاز را ارائه نمودند . در ادامه نسبت به رویکرد سازمان جهاد کشاورزی در توسعه کشت دانه های روغنی پرداخته و نسبت به بررسی مسائل و موانع موجود در توسعه این محصول اشاراتی داشته و تأکید نمودند که با همکاری و همدلی بتوانند به اهداف مورد نظر در اجرای سطح زیر کشت مصوب در شهرستان و برطرف نمودن موانع آن گامهای اساسی بردارند .

سپس آقای مهندس بحیرایی ، معاون فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان در برگزاری این گردهمائی نسبت به تأمین به موقع نهاده های کشاورزی مورد نیاز خصوصاً کشت دانه های روغنی اعلان همکاری نموده و بصورت مفصل به رویکرد شرکت در تأمین انواع کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران در قالب سبد جدید کودی  پرداختند . 
وی درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی اشاراتی داشته و به پروسه روند تولید بذر غلات در این شرکت پرداختند و بر لزوم استفاده کشاورزان از نهاده های مطمئن از جمله کود و سم و بذر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تاکید نمودند .
        
در پایان آقای خزائی معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی تویسرکان به نمایندگی از کشاورزان سوالاتی را مطرح و پاسخ های لازم ارائه گردید. 

4-شهرستان فامنین 
  گردهمائی این مدیریت در شهرستان فامنین با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان فامنین ، معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  فامنین برگزار گردید.

در ابتدای جلسه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، آقای مهندس موحدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  فامنین ضمن خیر مقدم به مدعوین به طرح مسائل مربوط به کشت دانه های روغنی و کودهای شیمیائی و استفاده از بذور با کیفیت در امر تولید و توسعه کشاورزی پایدار پرداختند . در ادارمه جلسه آقای مهندس بحیرایی ، معاون فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فامنین در برگزاری این گردهمائی  با توجه به مسائل مطرح شده توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین ، قسمت اعظم مسائل قابل طرح در قالب اهمیت کشت کلزا و خدمات قابل ارائه شرکت در زمینه دانه های روغنی ، باشگاه کشاورزان ، عرضه بذور با کیفیت غلات را مورد اشاره قرار دادند و کشاورزان را به خرید از مبادی مطمئن از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مصرف انواع نهاده های با کیفیت در راستای تولید  محصولات با کیفیت در بخش کشاورزی توصیه نمودند و  نسبت به تأمین به موقع نهاده های کشاورزی با کیفیت مورد نیاز کشاورزان در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  تأکید نمودند . 

ایشان در بخش دیگری از جلسه درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی اشاراتی داشتند.

5-شهرستان همدان
  گردهمائی تبلیغی ، ترویجی و آموزشی این مدیریت در شهرستان همدان  با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان همدان  ، معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید .
در ابتدای جلسه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، آقای مهندس بحیرایی، معاون فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان ضمن خیر مقدم به مدعوین ، پیرامون سیاست ها و رویکرد شرکت در اهداف مورد نظر پرداخته و با تبیین سیاستهای شرکت در توسعه کشت دانه های روغنی از جمله آفتابگردان و کلزا و لزوم حرکت به این سمت در جهت رعایت تناوب ، کنترل آفات و بیماری ها و تولید پایدار محصولات از جمله غلات به ایراد سخن پرداخته و نسبت به تأمین به موقع نهاده های مورد نیاز در این زمینه از جمله تهیه به موقع بذور و کودهای مورد نظر این محصول قول مساعد دادند .

ایشان در بخش دیگری از جلسه درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی اشاراتی داشتند.

ایشان به مبحث و پروسه تولید ارقام مختلف بذور با کیفیت و ارائه سبد کودی جدید پرداختند و با توجه به کودهای نامرغوب در بازار ، کشاورزان را به خرید از مبادی مطمئن از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توصیه نمودند زیرا یکی از فاکتورهای مهم در توسعه و تولید پایدار در امر کشاورزی را تأمین عناصر مورد نیاز گیاه از طریق تهیه نهاده های مطمئن و با کیفیت دانستند .

در بخش دیگری از گردهمائی به بحث آموزش کارگزاران و کارشناسان فعال در امر توزیع نهاده ها پرداخته و افزایش توان علمی و فنی آنها را مورد تأکید قرار دادند.


6-شهرستان ملایر و اسدآباد

 گردهمائی تبلیغی ، ترویجی و آموزشی این مدیریت در شهرستان ملایر، با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای مذکور برگزار گردید      
در این گردهمائی های برگزار شده ، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، آقای مهندس فتاحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسد آباد و مهندس کولیوند مسئول ترویج شهرستان ملایر در رابطه با اهداف برگزاری گردهمائی و هماهنگی و همکاری لازم با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تمامی زمینه ها از جمله کشت دانه های روغنی ، خرید نهاده های کشاورزی سالم و با کیفیت و همکاری در راه اندازی باشگاه کشاورزان و بسیج تمامی عوامل در راستای پیشبرد اهداف تبیین شده در سال زراعی 96-95 توضیحاتی ارائه نمودند .

و در شهرستان اسدآباد آقای مهندس فضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ضمن قدردانی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت همکاری در برگزاری گردهمائی نیز به اهداف تشکیل جلسه و گردهمائی پرداختند و با اشاره به مسئولیت سنگین توزیع و تولید بذور دانه های روغنی ، اهتمام تمامی عوامل را در اجرای این هدف خواستار شدند .

ایشان با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمادگی خود را جهت تأمین بذور دانه های روغنی در ارقام مختلف و به هر میزانی که مورد نیاز باشد اعلام می دارد .

در ادامه آقای فضلی به بسته های تشویقی در نظر گرفته شده جهت کارگزاری های فعال در توزیع بذور دانه های روغنی اشاره نمودند و با تاکید بر اینکه لازم است کارگزاری ها نسبت به ترویج و تبلیغ و فروش کودهایی مثل سولفات آمونیوم و کودهای ریزمغذی و آلی در سبد کودی شرکت تلاش نمایند زیرا شرکت آماده تهیه و تأمین و توزیع کودهای غیر تکلیفی از جمله کود سولفات روی ، سولفات آهن ، مس ، منگنز ، روی و 23 نوع انواع کود شیمیائی ، زیستی و آلی می باشد که این امر در راستای کاهش خطرات زیست محیطی ، تولید محصولات سالم و ارگانیک و کاهش هزینه های تولیدکنندگان و محدودیت های منابع آبی و خاکی می باشد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت افزایش توان عملی و فنی کارگزاری ها و ارائه اطلاعات فنی لازم به بهره برداران در استفاده بهینه و به موقع از نهاده ها ، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است .

در ادامه جلسه معاون فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان اسدآباد توضیحاتی ایراد نمودند و در پایان به سوالات مطرح شده در گردهمائی توسط مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پاسخ داده شد .

 در شهرستان ملایر نیز مهندس بحیرایی معاون فنی وبازرگانی شرکت ضمن تقدیر از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملایر در برگزاری گردهمایی به تبیین سیاستهایی  شرکت خدمات حمایتی در تامین نهاده های کشاورزی از جمله دانه های روغنی ،سبد کودی شرکت،بذور غلات وباشگاه کشاورزان پرداخته ودر پایان به تمامی سوالات مطروحه از طرف مدعوین پاسخ گفتند.

7-شهرستان کبودرآهنگ

 گردهمائی تبلیغی ، ترویجی و آموزشی این مدیریت با حضور معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ، معاونین ، رؤسای تولیدات گیاهی ، زراعت ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ، کارشناسان و کارگزاران و عاملین ، کشاورزان برتر و عمده در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید .        
در ابتدا پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، آقای مهندس بحیرایی ، معاون فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان ضمن خیر مقدم به حضار و تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ در برگزاری این گردهمائی ، به مباحثی از جمله سیاست ها و رویکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تأمین به موقع و نهاده های کشاورزی با کیفیت پرداخته و با توجه به اهمیت تولید دانه های روغنی به کارگیری تمامی توان شرکت در تأمین به موقع نهاده های مورد نیاز این محصول را مورد اشاره قرار داده و همچنین به  توزیع کودهای جدید در سبد کودی خصوصاً سولفات آمونیوم و اثرات آن بر عملکرد تولید در محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی اشاره و بیان داشتند که با مصرف انواع نهاده های با کیفیت در راستای تولید پایدار کشاورزی می توان به محصولات قابل قبول در بخش کشاورزی رسید .  
وی درخصوص راه اندازی باشگاه کشاورزان و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت شناسائی ، کارت اعتباری ، آزمون خاکشناسی و برگزاری دوره های آموزشی اشاراتی داشته و به پروسه روند تولید بذور غلات با خلوص و کیفیت بالا توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و توزیع آن پرداختند .  

در ادامه آقای مهندس لطفی معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در رابطه با مباحث مطرح شده سخنانی ایراد نموده و در پایان به سوالات مطرح شده پاسخ های لازم ارائه گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید