حمل و تخلیه کود

حمل و تخلیه پارت34 کود سوپرفسفات تریپل TSPارسالی از شرکت کیمیاداران کویر به انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمیدهزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،از حمل و تخلیه پارت34 کود سوپرفسفات تریپل TSPارسالی از شرکت کیمیاداران کویر به انبار  سازمانی این  شرکت خبرداد

در ادامه حسین پور مسئول مجتمع انبار های  شرکت  افزود: کارشناسان نظام کنترل کیفی نهاده های کشاورزی این شرکت  در راستای اعمال نظام کنترل و تضمین کیفیت کود برای نمونه برداری پس از تکمیل پارت 200 تنی به انبار مذکور اعزام خواهند  شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید