ارسال کود اوره به کارگزاران شهرستان طارم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس ادیبان از ارسال 20 تن کود اوره به شرکت تعاونی روستایی آببر یکی از عاملیت های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان خبر داد  . این مقدار مربوط به سهمیه پاییزه شهرستان طارم بوده که قرار است در میان کشاورزان آن منطقه توزیع گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید