توزیع کود اوره توسط شرکت رویان گستر اند آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 104 تن کود اوره جهت توزیع میان کشاورزان به شرکت رویان گستر اند آباد یکی از عاملیت های شهرستان زنجان خبر داد .  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید