توزیع کود اوره توسط شرکت کشت گستر آقکند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 52 تن کود اوره جهت توزیع میان کشاورزان به شرکت کشت گستر آقکند یکی از عاملیت های شهرستان زنجان خبر داد .  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید