توزیع کود اوره توسط شرکت گستره سپهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 52 تن کود اوره جهت توزیع میان کشاورزان به شرکت گستره سپهر یکی از عاملیت های شهرستان زنجان خبر داد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید