توزیع میزان 25 تن کود شیمیایی اوره از انبارهای ذخیره سراب چنگایی به مقصد انبار کارگزاران شهرستان بروجرد در استان لرستان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از توزیع میزان 25  اوره  از انبار های ذخیره ی سراب چنگایی درتاریخ 22 شهریور ماه سال 1400 به مقصد انبار کارگزاران شهرستان بروجرد در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان  ازطریق کارگزاران توزیع تحت پوشش این شرکت در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید