حمل مستقیم میزان100 تن کود شیمیایی اوره ازمبدا عسلویه به مقصد انبار کارگزاران توزیع کود شیمیایی شهرستان چگنی در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از تخصیص واعلام حواله میزان 100 تن کود شیمیایی اوره کیسه از مبدا بندر عسلویه به مقصد انبارهای کارگزاران شهرستان چگنی  در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری گفت:

 مقدار کود اوره کشاورزی از مبدا بندر عسلویه به مقصد تعیین شده در استان لرستان در تاریخ 23 شهریور ماه 1400اعلام حواله شده وبا نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  توسط کارگزاران نهاد های کشاورزی بین کشاورزان با توجه به نیازشان توزیع می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید