" تامین و توزیع 470 تن کود کشاورزی نیتروژنه ( N ) در سال جاری از طریق کارگزاری آقای حسین نوشی در شهرستان رودبار استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 470 تن کودهای کشاورزی نیتروژنه N از طریق کارگزاری آقای حسین نوشی در شهرستان رودبار  در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی حسین نوشی در شهرستان رودبار جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران (زراعی و باغی) حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید