حمل مستقیم میزان 26 تن کود شیمیایی اوره ازمبدا بندر امام (کشتی بهدخت)به مقصد انبار کارگزاران توزیع کود شیمیایی شهرستان نورآباد دراستان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از تخصیص واعلام حواله میزان 26 تن کود شیمیایی اوره کیسه از مبدا بندر امام(کشتی بهدخت) به مقصد انبارهای کارگزاران شهرستان نور آباد در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری گفت:

 مقدار کود اوره کشاورزی از مبدا بندر امام به مقصد تعیین شده در استان لرستان در تاریخ  23 شهریور ماه 1400اعلام حواله شده وبا نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  توسط کارگزاران نهاد های کشاورزی بین کشاورزان با توجه به نیازشان توزیع می گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید