200 نمونه آزمایش خاک از زمین های زراعی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

شرکت خدمات حمایتی استان گیلان درسال زراعی97-96 در راستای فعالیت های باشگاه کشاورزان ، 200 نمونه آزمایش خاک از زمین های زراعی برای زمانبندی، مقدار و نحوه کود دهی جهت بهبودکیفیت محصولات کشاورزی در استان گیلان انجام گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید