حمل ریلی

حجم کود وارده به استان در64 واگن مسقف به انبار سازمانی گرگان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان،  بکار گیری  از  ظرفیت ناوگان خطوط ریلی، اسفاده از حداکثر در طول شبانه روز درتحقق و اهداف برنامه های این شرکت است.

 هزار جریبی از تخصیص سهمیه جدید ارسال کود اوره از پتروشیمی فارس به میزان2000 تن به این استان که 9 واگن495 تن ازمیزان سهمیه تعیین شده به این استان حمل شد.

وی تاکیدکرد:ا ز ابتدای سال جاری تاکنون، حجم کود اوره وارده به این استان از پتروشیمی مرودشت فارس را64 واگن مسقف به میزان3520تن یاد کرد که از3000تن سهمیه تخصیص،100درصدبه این استان حمل و مابقی سهمیه تخصیصی2000 تن نیز تا هفته آتی به این استان ارسال خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید