بازدید کار گروه پایش و نظارت استان از انبار تعاونی روستایی رودحله شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

کار گروه پایش و نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، به منظور اجرای دقیق و دستورالعمل های اجرائی از سوی شرکت و نظارت بر توزیع بهینه کودهای شیمیایی و ارائه توصیه های لازم از انبار کارگزاری تعاونی روستایی رودحله شهرستان بوشهر بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید