توزیع کود اوره

ارسال و توزیع کود ه ، اوره توسط کارگزاربخش خصوصی در شهرستان زرندیه ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  : ازحمل و بارگیری کوده اوره به مقدار  48 تن   از انبارهای سازمانی  به کارگزاربخش خصوصی آقای محمود فصیح ، شهرستان زرندیه ساوه خبر داد .

سید علیرضا موسوی افزود : کارگزار بخش خصوصی شهرستان زرندیه ساوه آقای محمود فصیح از کشاورزان  بسیار فعال در این استان میباشد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید