فعالیت 12 کارگزاری تعاونی تولید در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از فعالیت 12 کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در سطح استان سمنان خبر داد:

آقای افضلی با اعلام این خبر افزود :شرکت تعاونی تولید به عنوان کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان سمنان، تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و در چهار چوب مقررات و ضوابط حاکم برآن اقدام به توزیع انواع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان در سطح استان می نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید